måndag 23 juni 2014

Efterlysning böckerUnder vårterminen har era barn läst mängder av böcker i skolan. Idag är sista lådan lästa böcker inlämnade på biblioteket. Där fanns även böcker som era barn lånat på sina egna kort. Om ni fått påminnelse hem om någon bok som är försenad så vänta ett par dagar och kolla sedan med biblioteket om den är tillbakalämnad.

Av böckerna som vi lånat till klasserna saknas fem titlar som vi ber om er hjälp att hitta. Fråga era barn om de har någon av dessa hemma och om ni hittar den vänligen lämna in den till Culturum så fort ni hinner.

Den hemliga koden (kartonnage)
Den försvunna staden
FotbollsmysterietDen giftiga ormen (Kartonnage)Tack för hjälpen och trevlig sommar!
Stefan, Magnus, Jenny 


torsdag 5 juni 2014

Skolavslutningen

Hej jag lägger ut infot som eleverna fick i skolan i går:

Sommarbrev till föräldrar på Släbroskolan

Precis som förra läsåret upplever vi att det har hänt mycket under året. Det bästa är att även om saker och ting runt omkring har förändrats och är under förändring, så har eleverna fått med sig mycket kunskap genom arbetet tillsammans med lärarna i klassrummen och i umgänget med sina kompisar.

Vi har fått en ny rektor från januari och det har inneburit att många processer har satts igång, både praktiska och pedagogiska. Vi kommer att vara nästan 400 elever inom hela skolenheten i höst. En del nya elever kommer till oss vilket vi är mycket glada för! Eftersom elevantalet ökar pågår nu planering för att flytta över fler klasser till Oppebyskolan. Vi kommer även att flytta om lite grann inne i Släbrohuset för att möta eleverna på bästa sätt.

Andra förändringar som märks inför hösten är att all personal i fritidshemsverksamheten kommer att genomföra olika roliga och stimulerande aktiviteter under rasterna. Förmiddagsrasten är förlängd till en halvtimme för att barnen ska hinna leka och utveckla bra kompisrelationer. I skolans verksamhet kommer lärarna att arbeta i arbetslag omkring eleverna i varje årskurs. Utifrån sina olika ämneskompetenser kommer de att arbeta tätt tillsammans för att ge barnen bästa möjliga utveckling i relation till utbildningsmålen.

I hela det här arbetet är kontakten med er vårdnadshavare väldigt viktig!

Så här i slutspurten av läsåret kommer Skolinspektionen att göra en regelbunden tillsyn av skolans verksamhet och utifrån deras synpunkter kommer vi att jobba vidare med vårt inre arbete. Vi ser framtiden an med förtröstan då vi upplever en stor kunskap och ett stort engagemang bland våra medarbetare. Det är barnens bästa som gäller!

Med detta brev följer en bilaga om hur den planerade organisationen ser ut inför hösten.

Skolavslutning
Vill ni ha skolskjuts denna dag ska ni anmäla detta till skolans administratör Ulrica, senast onsdag 4 juni. Obs! Kort om tid, tyvärr.
Gärna via epost: ulrica.kraft@nykoping.se går också bra via tel.457870, som meddelar vidare till kommunens skolskjutssamordnare.
(OBS! Detta gäller er som i vanliga fall åker skolskjuts till och från skolan)
Vi börjar kl. 8.30. Barnen samlas på skolgården för samlad vandring till slänten vid ån. Skoldagen slutar c:a 10.30.
image(I händelse av regn går vi till Oppebykyrkan i stället. Eftersom utrymmet där är begränsat kan vi tyvärr inte erbjuda plats till er föräldrar.)

Välkomna till ett nytt läsår som börjar torsdagen den 21 aug kl. 8.15.
Skoldagen slutar 13.00.

Vi önskar er en trevlig sommar!   
Kerstin Andersson och Marianne Sollenberg         


onsdag 28 maj 2014

NTA uppgift:

Under nästan hela terminen har vi jobbat med att konstruera olika sorters fordon i Teknik undervisningen. Slutuppgiften var konstruera och bygga en modell av en rullator. På dessa bilder ser ni de fantastiska resultaten.onsdag 7 maj 2014

Bilduppgift

Under två veckor har eleverna i klassen arbetat med tredimensionella figurer på bilden. Vi har även pratat om hur skuggorna faller beroende på var solen är. Titta på de här fina figurerna så får ni se vad jag menar.

/Jenny   


  


 

 

fredag 28 mars 2014

Matteläxa V 14.

Läxan kommer att delas ut i skolan på måndag.

Lite info om nästa vecka.

På tisdag kommer NTF på besök och snackar lite cykelhjälmar.
P g a detta så blir det inget elevensval för 5 B.

fredag 21 mars 2014

Äta, sova, sjunga

I måndags fick vi besök av några av musiklärare Mickes kompisar. De spelade och sjöng för oss och det var uppskattat! Deras grupp heter Äta, sova, sjunga.

Så här ser de ut: