lördag 16 augusti 2014

Information från rektorerna

Brev till föräldrar på Släbroskolan inför höstterminen läsåret 2014-2015


Välkomna till skolstart 21 augusti 8.15 - 13.00.
Vi samlas alla vid stora entrén på Släbroskolan där rektor Kerstin
hälsar alla välkomna till det nya läsåret.
                                                                                                                    
Personalen på Släbroskolan önskar elever och föräldrar varmt välkomna tillbaka till verksamheten efter sommarlovet! Vi ser fram emot att få möta er och starta upp terminen tillsammans.

Nya lärare
Till årskurs 3 har vi rekryterat två nya lärare; Jessika Keereweer och Anneli Brandt. De kommer att arbeta tillsammans med Barbro Andersson och Linda Ryrström. I arbetslaget för årskurs 6 kommer Johanna Lindeberg att arbeta tillsammans med Jenny Edgarsson, Stefan Zeilon och Sven Larsson.

Skolutveckling
Under läsåret satsar vi på lärararbetslag där lärarna tillsammans har olika ämneskompetenser. De kommer att arbeta tätt tillsammans kring era barn i de olika årskurserna. Matematik och språkutveck-lande arbetssätt kommer att vara fokus för skolutvecklingen detta läsår.

Elevdatorer
Eleverna i årskurs 4 kommer att få sina elevdatorer utdelade under terminens första veckor. Det kommer mer information senare till er som berörs av det.

Fritidshemmen
Inom fritidshemsverksamheten sker en del förändringar. Arbetslagen är delvis omformerade och vi har rekryterat nya medarbetare inför läsåret, Annika Viklund, fritidspedagog och Marcus Vestin, grundlärare med inriktning fritidshem, som båda kommer att arbeta på fritidshemmet Berget. Marcus har även behörighet att undervisa i bild. Matti Toivanen kommer att arbeta olika dagar på samtliga fritidshemsavdelningar som vikarie när ordinarie personal är tjänstlediga. Wille kommer att vara tjänstledig för studier och den tjänsten är vakant under rekryteringsperioden.

I fritidshemsverksamheten utvecklar vi lekmiljöerna och storsatsar på att utveckla lekaktiva arbetssätt under rasterna och i fritidshemsverksamheten.

Morgonfritids och stängning på kvällen sker via Skeppet, liksom under sommaren.

Förskoleklasserna
I förskoleklassen har vi anställt en ny förskolelärare; Yvonne Engberg. Hon kommer att arbeta tillsammans med Marita Sjöberg och Rebecca Löfgren.

Skolhälsovården
Vi har även fått en ny skolsköterska, Marie Lavin. Hon kommer att finnas på telefon vissa tider och kommer på heltid i oktober.

Information om skolskjuts finns i bifogat brev för dem som har skolskjuts.
Viktigt information:

Vi har elever med allergier och ber er att uppmärksamma följande:
Vi har fortfarande barn med luftburen jordnötsallergi. Inga jordnötter får finnas på skolan!

Det finns även barn med kraftig äggallergi, därför får det inte finnas råa ägg eller förekomma tillagning av ägg där eleven vistas. Har man varit in kontakt med råa ägg eller stekt ägg ska man tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Vi ser även att man inte tar med sig hund in på skolgården vid lämning eller hämtning av barn.Aktuella datum under höstterminen :

21/8 Skolstart

22/8 Fritidshemmen har stängt och all personal deltar i fortbildning. Skulle det vara så att ni inte alls har möjlighet att lösa den här dagen – hör av er snarast.            

15/9  Föräldraråd kl. 18.30

27/10-31/10 Höstlov  (vecka 44)

17/11 Föräldraråd kl. 18.30

19/12 Terminsavslutning och sedan jullovsavslutning
                                                                           
Varmt välkomna till ett spännande läsår!


Kerstin Andersson, rektor         Marianne Sollenberg, bitr. rektor


måndag 23 juni 2014

Efterlysning böckerUnder vårterminen har era barn läst mängder av böcker i skolan. Idag är sista lådan lästa böcker inlämnade på biblioteket. Där fanns även böcker som era barn lånat på sina egna kort. Om ni fått påminnelse hem om någon bok som är försenad så vänta ett par dagar och kolla sedan med biblioteket om den är tillbakalämnad.

Av böckerna som vi lånat till klasserna saknas fem titlar som vi ber om er hjälp att hitta. Fråga era barn om de har någon av dessa hemma och om ni hittar den vänligen lämna in den till Culturum så fort ni hinner.

Den hemliga koden (kartonnage)
Den försvunna staden
FotbollsmysterietDen giftiga ormen (Kartonnage)Tack för hjälpen och trevlig sommar!
Stefan, Magnus, Jenny 


torsdag 5 juni 2014

Skolavslutningen

Hej jag lägger ut infot som eleverna fick i skolan i går:

Sommarbrev till föräldrar på Släbroskolan

Precis som förra läsåret upplever vi att det har hänt mycket under året. Det bästa är att även om saker och ting runt omkring har förändrats och är under förändring, så har eleverna fått med sig mycket kunskap genom arbetet tillsammans med lärarna i klassrummen och i umgänget med sina kompisar.

Vi har fått en ny rektor från januari och det har inneburit att många processer har satts igång, både praktiska och pedagogiska. Vi kommer att vara nästan 400 elever inom hela skolenheten i höst. En del nya elever kommer till oss vilket vi är mycket glada för! Eftersom elevantalet ökar pågår nu planering för att flytta över fler klasser till Oppebyskolan. Vi kommer även att flytta om lite grann inne i Släbrohuset för att möta eleverna på bästa sätt.

Andra förändringar som märks inför hösten är att all personal i fritidshemsverksamheten kommer att genomföra olika roliga och stimulerande aktiviteter under rasterna. Förmiddagsrasten är förlängd till en halvtimme för att barnen ska hinna leka och utveckla bra kompisrelationer. I skolans verksamhet kommer lärarna att arbeta i arbetslag omkring eleverna i varje årskurs. Utifrån sina olika ämneskompetenser kommer de att arbeta tätt tillsammans för att ge barnen bästa möjliga utveckling i relation till utbildningsmålen.

I hela det här arbetet är kontakten med er vårdnadshavare väldigt viktig!

Så här i slutspurten av läsåret kommer Skolinspektionen att göra en regelbunden tillsyn av skolans verksamhet och utifrån deras synpunkter kommer vi att jobba vidare med vårt inre arbete. Vi ser framtiden an med förtröstan då vi upplever en stor kunskap och ett stort engagemang bland våra medarbetare. Det är barnens bästa som gäller!

Med detta brev följer en bilaga om hur den planerade organisationen ser ut inför hösten.

Skolavslutning
Vill ni ha skolskjuts denna dag ska ni anmäla detta till skolans administratör Ulrica, senast onsdag 4 juni. Obs! Kort om tid, tyvärr.
Gärna via epost: ulrica.kraft@nykoping.se går också bra via tel.457870, som meddelar vidare till kommunens skolskjutssamordnare.
(OBS! Detta gäller er som i vanliga fall åker skolskjuts till och från skolan)
Vi börjar kl. 8.30. Barnen samlas på skolgården för samlad vandring till slänten vid ån. Skoldagen slutar c:a 10.30.
image(I händelse av regn går vi till Oppebykyrkan i stället. Eftersom utrymmet där är begränsat kan vi tyvärr inte erbjuda plats till er föräldrar.)

Välkomna till ett nytt läsår som börjar torsdagen den 21 aug kl. 8.15.
Skoldagen slutar 13.00.

Vi önskar er en trevlig sommar!   
Kerstin Andersson och Marianne Sollenberg         


onsdag 28 maj 2014

NTA uppgift:

Under nästan hela terminen har vi jobbat med att konstruera olika sorters fordon i Teknik undervisningen. Slutuppgiften var konstruera och bygga en modell av en rullator. På dessa bilder ser ni de fantastiska resultaten.onsdag 7 maj 2014

Bilduppgift

Under två veckor har eleverna i klassen arbetat med tredimensionella figurer på bilden. Vi har även pratat om hur skuggorna faller beroende på var solen är. Titta på de här fina figurerna så får ni se vad jag menar.

/Jenny   


  


 

 

fredag 28 mars 2014

Matteläxa V 14.

Läxan kommer att delas ut i skolan på måndag.

Lite info om nästa vecka.

På tisdag kommer NTF på besök och snackar lite cykelhjälmar.
P g a detta så blir det inget elevensval för 5 B.